Udbud af Pilegårdsvænget 36, 5471 Søndersø

23.01.2018

Pilegårdsvænget 36 i Søndersø sendes hermed i udbud. Udbudsperioden løber fra den 23. januar 2018 til den 7. februar 2018.

I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere byggegrunden.

Pilegårdsvænget 36 er på 1.291 m² og prisen er fastsat til 410.795 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag.

Materiale vedrørende grundsalg kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Grunden sælges til højestbydende. Prisen er minimumspris. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest onsdag den 7. februar 2018.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.