Udbud af Nordfyns Kommunes byggegrunde 2018

05.01.2018

Kommunens byggegrunde sendes hermed i udbud. Udbudsperioden løber fra den 2. januar 2018 til den 18. januar 2018.

I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund.

Materiale vedrørende grundsalg kan rekvireres hos Strategi og Politik på telefon 64 82 81 87 eller på www.nordfynskommune.dk/udbud

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Grunden sælges til højestbydende. 

Priserne er minimumspriser. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest torsdag den 18. januar 2018.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.