10. klasse i Nordfyns Kommune flytter til Søndersø

03.01.2018

I August 2018 bliver Nordfyn Kommunes 10. klasse en del af det Nordfynske Campus i Søndersø, som også huser Nordfyns gymnasium og VUC.

Tanken er at skabe et samlet ungemiljø til glæde for de Nordfynske unge. Forskning peger på at et attraktivt ungemiljø kan være gavnligt for de unges gennemførelse i ungdomsuddannelse.

For at understøtte det vigtige arbejde med ’Uddannelse til alle’ har Nordfyns Kommune indgået driftsoverenskomst med Syddansk Erhvervsskole (SDE), så de udbyder 10. klasse i Nordfyns Kommune.

Vi ønsker i Nordfyns Kommune at se på 10. klasse som starten på en ungdomsuddannelse fremfor afslutningen på folkeskolen.

I denne folder om 10. klasse kan du læse mere om 10. klassestilbuddet, hvis du er i tvivl kan du henvende dig til den skole, hvor du går i dag eller kontakte Michael Lindegaard Madsen, som er Uddannelsesleder på SDE, på følgende nummer: 6312 6838.