Høringsperioden for Kommuneplan 2017 er forlænget

28.02.2018

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 27. februar 2018 at forlænge høringsperioden for kommuneplanforslag 2017.

Dermed er fristen for at indsende høringssvar til det fremlagte planforslag forlænget frem til den 23. marts 2018.

Høringssvar kan senes ti planafdelingen på mail: teknisk@nordfynskommune.dk eller med post til Bogense Rådhus, Østergade 23, 5400 Bogense. Skriv "Kommuneplan 2017" på kuverten eller i mailens emnefelt.

Se forslag til Kommuneplan 2017 her:

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Planlaegning/Forslag-til-Kommuneplan-2017-2029

Se dagsordenpunkt fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2018 her:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=123062&ItemId=123068