Nordfyns Kommune får nye sommerhusgrunde

21.12.2018

Nordfyns Kommune har fået tildelt 97 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.

Den 19. december 2018 bekendtgjorde Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse, at Nordfyns Kommune får tildelt 97 nye sommerhusgrunde. Den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om udlæg af nye sommerhusgrunde har til hensigt at styrke dansk turisme. Se Pressemeddelelse

Det er kun staten der kan udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen (3 km ind i landet) og derfor forudsætter planlægningen et landsplandirektiv. Tilbage i sommeren 2017 udarbejdede Nordfyns Kommune derfor Tillæg til Planstrategi 2015, som er kommunens ”ansøgning” til staten om nye sommerhusgrunde. 

Det er endnu ikke besluttet i hvilke af de 4 udpegede områder, som fremgår af Tillæg til Planstrategi 2015, de 97 sommerhusgrunde vil blive placeret i.

Nordfyns Kommune vil i starten af det nye år kontakte de berørte grundejere i forhold til det videre forløb.   

Den videre planlægningsproces vil være, at de konkrete arealer udpeges i et landsplandirektiv. Hvorefter kommunen opstarter en lokalplanproces for de enkelte områder.