Udbud af Langebyende 21 i Søndersø

23.08.2018

Nordfyns Kommune udbyder en stor velholdt ejendom til salg beliggende centralt i Søndersø by.

Ejendommen, der en tidligere døgninstitution, består af matr. nr. 12b og 12f Søndersø By, Søndersø, som er på i alt 3.143 m2

Bygningen er på 469 m2, hvoraf 374 m2 er indrettet til bolig og 95 m2 til erhverv. Der er desuden 2 udhuse på ca. 25 m2 hver.

Ifølge lokalplanen må ejendommen kun anvendes til offentlige formål i form af døgninstitution med boligformål tilknyttet institutionen, eller til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Der henvises til Lokalplan 2012-8, der er tilgængelig sammen med udbudsmaterialet.

Ejendommen udbydes med en priside på kr. 2.000.000, og den kan overtages snarest muligt. Eventuelle bud skal afgives på den blanket, der er tilgængelig sammen med udbudsmaterialet.

Fristen for at afgive tilbud i udbudsperioden er senest den 7. september 2018. Åbningen af tilbud er ikke offentlig, og kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. 

Udbudsmaterialet er tilgængelig her (klik her).