Nordfyns Kommune søger Chef for Børn og Familie

15.08.2018

Kan du skabe lys i børns øjne? Så søg stillingen som Chef for Børn og Familie i Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune, har 30.000 indbyggere og dækker over et forholdsvis stort areal. Det betyder, at der er kort vej fra top til bund, fra medarbejder til direktør, fra borger til borgmester og ikke mindst fra beslutning til handling. Vi er stolte over vores faglige tilbud, som sikrer, at vores borgere kan få hjælp inden for vores egen kommunegrænse.  
 

Nordfyns Kommune søger en Chef for Børn og Familie, med ansvaret for: 

 • Sundhedsplejen  
 • Tandplejen  
 • Fælles ungeteam  
 • Socialt udsatte børn  
 • Børn og unge med handicap  
 • Misbrugsbehandling til børn og unge  
 • Plejefamilier  
 • Nordfyns Børne- og Familiecenter  
Der er tale om en attraktiv stilling, med mange muligheder for den fagligt ambitiøse kandidat.  
 
Den ideelle kandidat kan sige ja til følgende:  
 • Du kender til børne- og ungeområdet og de tendenser og udfordringer som er oppe i tiden.  
 • Du er stærk i kommunikationen i både skrift og tale.  
 • Du formår at lytte og være i øjenhøjde med såvel medarbejdere som borgere om de svære sager.  
 • Du evner at tænke i helheder og være en synlig chef på alle de mange matrikler.  
 • Du veksler naturligt og hurtigt mellem detaljer og helheder.  
 • Du bidrager til den tværgående opgave og tager medansvar for, at dine kollegaer også lykkes med deres ansvarsområder.  
 • Du er en god kollega, og deltager gerne i vores social liv.  
 • Du kender forskel på §11 og §52, og har professionelt bistået i indsatser inden for begge handlemuligheder. Optimalt har du tilmed ledet opgaver i relation hertil.  
 • Du kan som leder omsætte fakta og viden på en empatisk måde, selvom du måtte møde modstand.  
 • Du finder løsninger selv i pressede situationer uden at du dækker dig bag §§.  
 • Du har modet til at træffe beslutninger, selvom de er upopulære, og du kan stå ved dem i mødet med både medarbejdere og borgere.  
 • Du kan som chef omsætte vores MED aftale i reel handling, og for-står værdien af inddragelse af medarbejderne i både drift og udvikling.  
 • Du er velinformeret om den aktuelle dagsorden i medierne, og kan navigere i, om det får betydning for Nordfyns Kommune.  
 • Du kan give sparring både fagligt og strategisk til medarbejdere og kollegaer.  
Til stillingen er udarbejdet en uddybende job- og personprofil, der angiver retning for jobbets indhold og forventninger til kandidaterne. Job- og personprofilen kan ses på www.nordfynskommune.dk og www.klk.kl.dk. På førstnævnte adresse kan i øvrigt ses relevant materiale om kommunens fakta og aktiviteter.  
 
Stillingen besættes på overenskomstvilkår.  
 
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.
 
Der kan i forbindelse med rekrutteringen rettes fortrolig henvendelse til direktør Ejner Jensen på telefon 21 59 85 09 eller Chefkonsulent (KLK) Jan Henriksen på 40 86 87 08.  
 
Ansøgningsfristen udløber den 31. august 2018 kl. 12, hvor alle ansøgninger skal være modtaget. 

Se øvrige bilag til stillingsopslaget her, hvor du også har mulighed for at søge stillingen.