Kom til dialog om budgettet

30.08.2018

De politiske forhandlinger om budget 2019 går snart i gang, derfor vil vi gerne invitere dig til dialogmøde onsdag den 12. september.

I Nordfyns Kommune står vi over for nogle betydelige ændringer bl.a. i vores borgeres alderssammensætning. Fødselstallet er faldende, og de store børneårgange forlader skolen i disse år. I 2025 vil der være 1.000 flere borgere over 65 år. Hvis vi fortsætter med at prioritere som vi gør nu, vil det betyde øgede serviceudgifter mv. på 25 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen om at udarbejde et omstillingskatalog, som vi kan bruge til at prioritere kommunens indtægter og se hvilke områder vi kan skrue op eller ned for. Vores budgetproces er tilrettelagt, så flest muligt får lejlighed til at bidrage til og blive hørt i forhold til det kommende års budget. Fagudvalg, ledere og medarbejdere, har haft mulighed for at komme med deres idéer og kommentarer. Borgere, organisationer og virksomheder har haft mulighed for at sende høringssvar til os, som vi naturligvis drager ind i de kommende forhandlinger.

Vi vil også gerne i dialog med dig

Derfor inviterer vi dig til dialogmøde om Budget 2019 onsdag den 12. september kl. 18.00-20.00 i Tingstedet ved Søndersø Rådhus, Vesterled 8.

På mødet får du lejlighed til at høre om vores behov for omstilling. Du får mulighed for i mindre grupper at stille spørgsmål til formænd og næstformænd for alle de politiske udvalg, ligesom du har lejlighed til at komme med dine forslag til omprioriteringer.

Vi vil tage alle input med i de kommende forhandlinger, før det endelige budget vedtages i oktober.

Læs mere om budgettet og se de aktuelle forslag på www.nordfynskommune.dk/budget

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen
Kommunalbestyrelsen