Informationsmøde: Kommunernes nye rolle ved indførelse af den nye certificeringsordning i stedet for den tekniske byggesagsbehandling

20.08.2018

Mødet holdes den 23.08 2018 kl. 15.30 på Otterup Rådhus.

Den 1. januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft. En overgangsordning har betydet, at ændringerne reelt først trådte i kraft pr. 1. juli 2018.

 

Med det nye bygningsreglement implementeres en helt ny struktur, hvor kommunen som udgangspunkt ikke skal foretage teknisk byggesagsbehandling. Samtidig indføres en certificeringsordning for brand og konstruktioner. 

 

Det kræver stadig en byggetilladelse, inden man må påbegynde et byggeri, men det vil hovedsagelig være de bebyggelsesregulererende forhold – altså bygningers højde, afstande til skel, planforhold, miljøforhold mv., der vil blive behandlet i forbindelse med den kommunale byggesagsbehandling. Kommunen skal dog også godkende indplacering af byggeriet i den rette konstruktionsklasse og brandklasse inden der kan gives byggetilladelse. 

 

Nordfyns Kommune står klar med vejledning og dialog om de nye regler, og der afholdes derfor et informationsmøde den 23. August 2018, kl. 15.30 på Otterup Rådhus. Her vil vi komme nærmere ind på de nye regler og også komme med vores bud på, hvordan kommune og bygherre bedst understøtter en smidig sagsbehandling. Tilmelding til informationsmødet senest den 22. August 2018 til: kit@nordfynskommune.dk eller på tlf.61 19 42 50