Æbelø åbnes igen for offentlighedens adgang

14.08.2018

Nordfyns Kommune ophæver adgangsforbuddet udstedt d. 20. juli 2018 på Æbelø, Æbeløholm og Dræet med virkning fra d. 13. august 2018 kl. 17.

De seneste dages meget tiltrængt regn har gjort, at tørken endelig må siges at være nået til vejs ende. Afbrændingsforbuddet ophæves og der må igen fra i aften hygges med bål på kommunens bålpladser og engangsgrillen må medbringes på stranden. Da det er den selvsamme tørke, der har udløst adgangsforbuddet på Æbelø, ophæves dette også med virkning fra i aften og den naturskønne ø kan nu endnu engang opleves på nært hold.

Æbelø rummer noget af Nordfyns Kommunes fineste plante- og dyreliv og som man ikke ser mange andre steder i Danmark. Øen, der ejes af Aage V. Jensen Naturfond, er fredet og den varierede natur med både skov, vådområder og lysåbne, udyrkede arealer sikrer gode levesteder for talrige arter. Det meste af skoven på Æbelø er udlagt som urørt skov. På øen findes bl.a. op mod 800 billearter, hvoraf 15 er rødlistede. Der findes mere end 170 fuglearter på og omkring Æbelø bl.a. ynglende havørn og pirol. Foruden skælrod, tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe og strand-mandstro findes over 400 arter svampe, laver og mosser. Der findes derudover en stor bestand af dådyr og mufloner.

Æbeløs absolutte højsæson er i sommermånederne, da der kun er adgang til øen med båd eller over vadestedet ved lavvande. En tur på godt 4 km.

Bemærk: De almindelige adgangsregler af hensyn til beskyttelse af fuglelivet er fortsat gældende og der er permanent afbrændingsforbud på hele øen.