Tilkaldevikarer til døgndækkede botilbud for handicappede i Handicapcenter Nordfyn

Ansøgningsfrist d. 25.09.2019

Om jobbet

Vi søger 3 vikarer til de to døgndækkede botilbud Møllehaven i Bogense og Vesterled i Søndersø.

Vi mangler vikarer, som kan træde til ved sygemeldinger, ferier, kurser m.v. Vikariaterne kan strække over flere perioder, men oftest vil det være enkeltdage i forbindelse med akutte sygemeldinger. Det er således vigtigt, at du kan træde til med få timers varsel.

Er du frisk på nye udfordringer, er her en oplagt mulighed for at prøve et særdeles spændende og fagligt udfordrende område.

Hvem er vi
Handicapcenter Nordfyn er en del af Handicap og psykiatriafdelingen i Nordfyns Kommune, som er en relativ nyoprettet afdeling, der aktuelt er inde i en omstillings- og udviklingsproces, hvor der arbejdes med udvikling og omorganisering af vores tilbudsvifte. Vi har døgndækkede botilbud, og botilbud uden døgndækning. Vi har udkørende teams, beskyttede værksteder samt aktivitets- og samværstilbud.

Botilbuddet Møllehaven er beliggende i Bogense, med plads til 9 beboere. Afdelingen ligger i tilknytning til Plejecenter Møllehaven og er primært målrettet borgere med erhvervet hjerneskade, men rummer også borgere med omfattende og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kendetegnende ved alle borgerne er, at de har brug for massiv hjælp og støtte til alle daglige gøremål herunder personlig pleje. Flere af beboerne er kørestolsbrugere og en enkelt får sondemad. Nogle beboere kan desuden være udadreagerende i varierende grad.

Botilbuddet Vesterled er beliggende i Søndersø by, og er et botilbud til borgere med moderat til væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har brug for hjælp og støtte i alle daglige gøremål, herunder personlig pleje. Der er plads til 10 beboere i huset og aldersgruppen spænder fra 25 år til 85 år. Enkelte beboere kan være udadreagerende. Derudover har vi to eksterne borgere tilknyttet i bostøtte og aktivitetstilbud. Botilbuddet ligger i tilknytning til Plejecenter Vesterbo.

Begge botilbud er døgnbemandede og medarbejdergrupperne består af socialpædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassister og hjælpere samt pædagogiske assistenter. Begge botilbud har egen bus, der muliggør aktiviteter udenfor huset.

Nogle af vores borgere har internt aktivitetstilbud i botilbuddet, hvor vi blandt andet har et sanserum til rådighed, ligesom vi har fået etableret en sansehave som oplevelses- og aktivitetsrum for borgerne. Vi har vågen nattevagt i begge huse.

Vi arbejder i blandede vagter henholdsvis dag/aften og aften/nat, samt hver anden weekend.

Din profil

Hvis du har en social eller sundhedsfaglig profil, eller er i gang med en uddannelse enten inden for det socialfaglige eller det sundhedsfaglige, og kan se dig selv som en del af ovenstående, er du meget velkommen til at søge vikarjob hos os. Vi ser gerne, at du kan varetage vikarjob i begge huse.

Vi forventer at du:

 • Er stabil og har en rummelig personlighed
 • Kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
 • Er bevidst om individualiteten og kan respektere denne
 • Er energisk, initiativrig og klart kommunikerende
 • Kan se værdien i at arbejde med anerkendende relationer
 • Har humoristisk sans og kan tænke kreativt
 • Er robust og kan rumme borgere med udadreagerende adfærd 
 • Har kørekort

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med en høj grad af faglighed
 • Et godt socialt miljø, humor, gode kolleger og ledelse
 • En vis grad af oplæring i målgruppen
 • En arbejdsplads i udvikling af nye opgaver og nye tilbud

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Områdeleder Anne-Birgitte Helbo tlf. 20 32 45 55.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 25. september 2019.

Samtaler forventes afholdt i uge 40 – 2019.

Du søger stillingerne via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og fra 1. august 2019 er vi en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 25/09/2019
 • Samtaledato: Uge 40 - 2019
 • Ansættelsesdato: Snarest muligt
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Vikariat
 • Arbejdstid: Deltid
 • Arbejdssted: Søndersø