Social- og sundhedsassistent til psykiatrien – 30 timer

Ansøgningsfrist d. 21.08.2019

Om jobbet

Vi søger pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter en social- og sundhedsassistent til Handicap og Psykiatri i Nordfyns Kommune. Du ansættes i blandede vagter med dag-, aften- og weekendarbejde (hver 3. weekend).

Du indgår i Udeteam Søndersø – med start og slut på arbejdsdagen i Særslev på Fredensbocenteret - som er et udekørende team, der arbejder ud fra Servicelovens § 83, 83a og 85. Du vil blive ansat ind til opgaverne vedr. § 83/83a, som bl.a. dækker over pleje- og omsorgsopgaver, rengøring, dosering m.m. ud fra en rehabiliterende tilgang.

Har du mod på at være en del af en organisation i forandring, og vil du:

 • Understøtte, at opgaven løses opgaven bedst muligt.
 • Arbejde mod at gøre borgeren (med)ansvarlig for eget liv og den indsats, der er hos borgeren.
 • Sætte dine faglighed(er) i spil til gavn for kerneopgaven.
 • Være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.
 • Arbejde med faglige metoder, som vi vil prioritere og udvikle fremad.
 • Arbejde med kortere og fokuserede indsatser – mod den mindst indgribende indsats.
 • Have en rehabiliterende tilgang i dit arbejde.
 • Arbejde med borgerens recovery.

…så skal du søge denne stilling!

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet social- og sundhedsassistent
 • Er i stand til at arbejde målrettet ud fra borgernes ønsker om et mere selvstændigt liv
 • Har psykiatrisk erfaring
 • Er faglig stærk på det sundhedsfaglige område
 • Bringer din sundhedsfaglige kompetence i spil i teamarbejdet
 • Ser borgerens ressourcer frem for begrænsninger
 • Indgår i supervision i teamet
 • Er fleksibel i tanke og handling
 • Kan træffe selvstændige beslutninger
 • Har gode samarbejdsevner og kan se betydningen af tværfagligt arbejde
 • Har gode formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt
 • Har kørekort

Der er tre udkørende teams i Nordfyns Kommune. De tre teams servicerer med afsæt i geografisk defineret område borgere, som er visiteret til en indsats ud fra Servicelovens § 83 og/eller § 85. Pr. 1/2 2019 er der etableret et Rådgivningscenter (efter § 82), hvor vi arbejder på, at få nuværende og kommende borgere vist hen mod fremfor en visiteret § 85-opgave, hvor det er muligt og giver mening.

Medarbejdergruppen i vores udeteams er fagligt bredt sammensat og består aktuelt af ergo-/fysioterapeuter, socialpædagoger, socialrådgiver og social- og sundhedsassistenter/-hjælpere. Der er et kontinuerligt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i kommunen som sygeplejersker, fysio.- og ergoterapeuter og visitatorer/sagsbehandlere fra myndighedsside.

Nordfyns Kommunes principper og formål for psykiatriindsatsen:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Rehabilitering
 • Recovery
 • Inddragelse af velfærdsteknologi

Formål med støtten til borgerne er at:

 • kunne klare eget liv på det sociale, personlige og praktiske plan
 • få et så selvstændigt liv som muligt
 • forebygge at borgerens problemer forværres

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Hør mere om stillingen hos Teamleder Gitte Sundekilde på mobil 21 28 91 36 eller Områdeleder Steen Kjeldsen på mobil 21 48 96 53.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest onsdag den 21. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 27. august 2019.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og fra 1. august 2019 er vi en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 21/08/2019
 • Samtaledato: 27/08/2019
 • Ansættelsesdato: 1. oktober 2019
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Deltid
 • Arbejdssted: Søndersø