Job- og uddannelsesrådgiver til Nordfyns Kommunes koordinerede ungeindsats

Ansøgningsfrist d. 27.08.2019

Om jobbet

Er du målrettet og resultatorienteret? Brænder du for arbejdet med de unge og for det tværfaglige samarbejde, så er du måske den rette medarbejder for os? Nordfyns Kommune søger en Job- og uddannelsesrådgiver til uddannelsesparate unge. Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Hvem er vi:
I Nordfyns Kommunes Ungeteam arbejder vi med unge mellem 15 og 29 år. Vi har forskellige opgaver, men arbejder alle ud fra et fælles mål om, at vores unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. Vi har ambitiøse målsætninger om, at de unge ledige kommer hurtigt i uddannelse eller beskæftigelse og vi er drevet af at skabe resultater.

I vores indsats har vi fokus på hyppige job– og uddannelsesrettede samtaler med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, kombineret med virksomhedsrettet indsats samt tilbud, der understøtter de unges modnings- og udviklingsprocesser. Vi tror på at dette udvikler de unge til at blive selvstændige og ansvarlige, så de kan starte i uddannelse eller på arbejde.

Målgruppen er åbenlyst uddannelsesparate unge og uddannelsesparate unge. Du vil sammen med uddannelsesrådgivere og UU-vejledere tage imod de unge, der henvender sig for at søge uddannelseshjælp fra det 18. år. Der er i teamet fokus på, at vejledning og rådgivning skal understøtte den unges vej til uddannelse så hurtigt som muligt. For unge der er i teamets målgruppe etableres indsatser i form af nytteindsats, uddannelsestilbud eller virksomhedspraktik.

Om stillingen:
Du skal som udgangspunkt arbejde indenfor Beskæftigelseslovens område, i forhold til uddannelsesparate borgere mellem 18 og 29 år. Du kommer til at indgå i et team med 7 engagerede kolleger, som alle arbejder med opgaver i forhold til Ungeenhedens målgrupper. Ungeenhedens målgruppe på beskæftigelsesområdet er unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det primære fokus i forhold til de unge er at vejlede og støtte dem, således at de påbegynder uddannelse og opnår mulighed for varig selvforsørgelse.

Med den fælles politiske aftale "Bedre veje til job og uddannelse" er der sat fokus på ungeområdet. Det betyder bl.a., at vi pr. 1. august har det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller gå i beskæftigelse. Dermed vil der kunne forekomme ændringer ift. opgaveløsningen inden for Ungeteamets løsning af myndighedsopgaverne.

Opgaver:

 • 1-2 gange om ugen vil du varetage visitationssamtaler for nye henvendelser. Såfremt det vurderes, at der skal iværksættes en beskæftigelsesindsats, skal du foretage en målgruppevisitering efter LAB.
 • Du skal ligeledes sammen med en kollega varetage visitationsperioden for uddannelseshjælpsmodtagere, hvor den endelige målgruppevisitering foretages efter 3 måneder.
 • Du vil få ansvar for en sagsstamme for åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate unge, hvor en stor del af opgaven er at afholde opfølgningssamtaler, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud, udfærdigelse af "Min plan" samt udarbejdelse af uddannelsespålæg.
 • Afklaring af den unges uddannelsespotentiale i samarbejde med UU-vejlederen.
 • Opfølgning på indsatser for unge åbenlyst uddannelsesparate.
 • Tværfagligt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, læger, familieafdeling m.m.
 • Råd og vejledning ved personlige og telefoniske henvendelser.

Din profil

Vi søger en kollega, som:

 • Evner at møde de unge med en tro på, at de unge både kan og vil.
 • Kan lide at arbejde med unge mennesker, som har brug for en motiverende og insisterende indsats.
 • Har en uddannelsesbaggrund som socialrådgiver eller lignende.
 • Er psykisk robust og i stand til at påtage sig myndighedsfunktionen, herunder sanktioner.
 • Kan indsamle relevant lægelig- og socialfaglig dokumentation.
 • Er god til at samarbejde på tværs med både interne og eksterne kollegaer fra forskellige faglige områder.
 • Har evnen til at organisere, strukturere og planlægge opgaverne systematisk.
 • Har kendskab til relevant lovgivning og uddannelses– og arbejdsmarkedsforhold, gerne både lokalt og på landsplan.
 • Er god til løbende at holde sig ajour med afgørelser og lovgivning.
 • Har en god datadisciplin, administrativ flair og ved at registrering og journalisering er vigtigt. I Nordfyns Kommune arbejder vi i fagsystemerne MOMENTUM, KMD-NOVA, Netforvaltning Sundhed, Mediconnect.
 • Har en positiv indgangsvinkel, et godt humør, humoristisk sans og kan håndtere en travl hverdag med en bred opgave portefølje.

Derfor skal du vælge os

Ungeenheden er en velfungerende afdeling hvor du oplever god støtte og sparring fra ledelse og kompetente kolleger.

Vi arbejder systematisk og tværfagligt med stor fokus på metodeudvikling og fælles energi, hermed opnår vi de gode resultater.

Ungeenheden lægger vægt på det gode arbejdsmiljø herunder stor indflydelse på eget arbejde, en dialogbaseret arbejdsform, humor og uhøjtidelig ledelsesstil, der har fokus på beskæftigelse- og tværfaglighed samt udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Mette Ravnløkke Kjølby på mobil 2910 2034.

Ansøgning

Stillingen er placeret på Ungeposten, Vesterled 7, 5471 Søndersø og ønskes besat 1. oktober 2019 eller snarest muligt.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag den 27. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. august 2019.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og fra 1. august 2019 er vi en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 27/08/2019
 • Samtaledato: 29. august 2019
 • Ansættelsesdato: 1. oktober 2019 eller snarest muligt
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Arbejdssted: Søndersø