Barselsvikar til botilbud for senhjerneskadede i Handicapcenter Nordfyn

Ansøgningsfrist d. 20.09.2019

Om jobbet

Vi søger en barselsvikar til vores døgndækkede botilbud for senhjerneskadede i Bogense. Stillingen er normeret til 30 t. ugtl., med tiltrædelse mandag den 7. oktober 2019 og minimum 6 mdr. frem, med mulighed for forlængelse. Der er tale om blandede vagter dag og aften samt hver anden weekend. Vikariatet kan søges af socialfagligt uddannede personer, som ergoterapeuter, socialpædagoger, pædagogiske assistenter m.v.

Her er en oplagt mulighed for at afprøve og udvikle sine kompetencer i et spændende fagligt miljø.

Hvem er vi

Handicapcenter Nordfyn er en del af Handicap og psykiatriafdelingen i Nordfyns Kommune, som er en relativ nyoprettet afdeling, der aktuelt er inde i en omstillings- og udviklingsproces, hvor der arbejdes med udvikling og omorganisering af vores tilbudsvifte. Vi har døgndækkede botilbud, og botilbud uden døgndækning. Vi har udkørende teams, beskyttede værksteder samt aktivitets og samværstilbud.

Botilbuddet Møllehaven er beliggende i Bogense, med plads til 9 beboere. Afdelingen ligger i tilknytning til Plejecenter Møllehaven og er primært målrettet borgere med erhvervet hjerneskade, men rummer også borgere med omfattende og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kendetegnende ved alle borgere er, at de har brug for massiv hjælp og støtte til alle daglige gøremål herunder personlig pleje. Flere af beboerne er kørestolsbrugere og en enkelt får sondemad. Nogle beboere kan desuden være udadreagerende i varierende grad.

Vi arbejder naturligvis rehabiliterende samt tværfagligt og neuropædagogisk omkring borgerne, for at sikre en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker til det gode hverdagsliv. Dette bl.a. ved at yde støtte til at udvikle og vedligeholde kognitive, sociale, fysiske, psykiske og emotionelle færdigheder samt deltagelse i den almindelige daglige livsførelse. Med afsæt i neuropædagogikken arbejder vi tillige med Basalstimulation og KRAP som metodeværktøjer i det tværfaglige arbejde.

Medarbejdergruppen består af socialpædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassister/– hjælpere og pædagogiske assistenter samt en ernæringsassistent. Vi har vågen nattevagt i huset. Vi har kontinuerlig supervision ved eksterne supervisorer. Der laves mad fra bunden af egen ernæringsassistent. Vi har egen bus, der muliggør aktiviteter udenfor huset. Nogle af vores borgere har internt aktivitetstilbud i botilbuddet, hvor vi blandt andet har et sanserum til rådighed, ligesom vi har fået etableret en sansehave som oplevelses- og aktivitetsrum for borgerne.

Din profil

Hvis du har en socialfaglig profil, som fx ergoterapeut, socialpædagog, pædagogiks assistent eller lignende, og kan se dig selv som en del af ovenstående, er du meget velkommen til at søge stillingen.

Vi forventer at du:

 • Er stabil og har en rummelig personlighed
 • Kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
 • Er bevidst om individualiteten og kan respektere denne
 • Er energisk, initiativrig og klart kommunikerende
 • Kan se værdien i at arbejde med anerkendende relationer
 • Har humoristisk sans og kan tænke kreativt
 • Kan og vil arbejde i tværfaglige teams
 • Er robust og kan rumme borgere med udadreagerende adfærd
 • Er indstillet på at arbejde i blandede vagter i dag og aften samt hver anden weekend.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med en høj grad af faglighed
 • Et godt socialt miljø, humor, gode kolleger og ledelse
 • En arbejdsplads i udvikling af nye opgaver og nye tilbud
 • God normering med plads til refleksion og eftertanke
 • Oplæring i det neuropædagogiske felt.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Botilbuddet Møllehaven på tlf. 64 82 78 15 eller Områdeleder Anne-Birgitte Helbo tlf. 20 32 45 55.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest fredag den 20. september 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 26. september 2019.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og fra 1. august 2019 er vi en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Vision-og-strategi/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 20/09/2019
 • Samtaledato: 26/09/2019
 • Ansættelsesdato: Mandag den 7. oktober 2019
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Vikariat
 • Arbejdstid: Deltid
 • Arbejdssted: Bogense