Offentliggørelser

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr. tilhørende Margårdsvej 10, 5471 Søndersø

15.02.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1.800 m2 sø mellem matr. 1a og 1c Margård Hgd., Vigerslev

Foreløbig tilladelse til vandindvinding, Broendstrupvej 36

12.02.2021

Nordfuns Kommune meddeler Tilladelse til etablering- og midlertidig indvindingstilladelse af grundvand til ny boring på matr. nr. 2a, Bare Brønstrup By, Skamby.

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på Axel Brahesvej 54, 5471 Søndersø

10.02.2021

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til at opføre et enfamiliehus på matr.nr. 6b, Elvedgård Hgd, Veflinge.

Forannoncering af revurdering Pugholmvej 6

04.02.2021

Nordfyns Kommune har taget miljøgodkendelsen tilhørende IE-soholdet på Pugholmvej 6, 5450 Otterup op til revurdering.

Forannoncering af revurdering Kellebyvej 20

03.02.2021

Nordfyns Kommune har taget miljøgodkendelsen tilhørende IE-soholdet på Kellebyvej 20, 5471 Søndersø op til revurdering.

Forannoncering af revurdering Tevringevej 5

03.02.2021

Nordfyns Kommune har taget miljøgodkendelsen tilhørende IE-slagtesvineholdet på Tevringevej 5, 5462 Morud op til revurdering.

Landzonetilladelse til mikrodestilleri Alléen 11A Otterup

03.02.2021

Der gives hermed tilladelse til mikrodestilleri på Alléen 11A, ejendomsnr. 3585, beliggenhedsadresse Alléen 7, 5450 Otterup.

Suspendering af høring af Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017, Lavbundsarealer

28.01.2021

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021 truffet beslutning om, at ovenstående planforslag skal til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget og at den igangværende høring suspenderes.

Krydsningstilladelse til styret underboring af Stavis Å

27.01.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til krydsning af vandløb med en styret underboring af Stavis Å

Landzonetilladelse til udstykning af fremtidig lagerbygning i Maderup

27.01.2021

Der gives tilladelse til udstykning af fremtidig lagerbygning Maderupvej 82, Maderup By, Særslev.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00