Offentliggørelser

Indvindingstilladelse 10a Hårslev By

21.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig vandindvindingstilladelse på 5.000 m3/år.

Indvindingstilladelse 6x Hårslev By

21.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed endelig vandindvindingstilladelse til indvinding af 45.000 m3/år.

Fornyet indvindingstilladelse – Tågerod Vandværk

21.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Tågerod Vandværk fornyet vandindvindingstilladelse.

Høring af reguleringsprojekt i Traun Skov afløbet

21.08.2020

Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til regulering af Traun Skov afløbet, til etablering af et sandfang ved Søndersøvej.

Høringsvar vedr. privat skovrejsning Bårdesø By

20.08.2020

Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle tilhørende Bårdesøvej 128, 5450 Otterup

Landzonetilladelse til opførelse af ny stålhal på 46 m² på Egeløkkevej 17, 5450 Otterup

20.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at opføre en ny stålhal på 46 m² på matr.nr. 1bv, Nislevgård Hgd., Otterup.

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding Kappendrup

18.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 11h, Kappendrup By, Hjadstrup, Nordfyns Kommune.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

14.08.2020

Nordfyns Kommune har d. 14. august 2020 vedtaget Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

Dispensation til oprensning af § 3 beskyttet sø på matrikel nr. 3k Gundstrup By, Krogsbølle

13.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af den beskyttede sø på matrikel nr. 3k Gundstrup By, Krogsbølle.

Nedsivningstilladelse til Skamby Boldklubs multibane

13.08.2020

Nordfyns Kommune meddeler nedsivningstilladelse til Skamby Boldklubs multibane.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00