Afgørelse om ikke VVM pligt for skovrejsning Skovby Nymark

13.01.2021

Nordfyns Kommune vurderer, at det anmeldte skovrejsningsprojekt ikke kræver en VVM-redegørelse.

Nordfyns Kommune har vurderet, at et anmeldt skovrejsningsprojekt ved Skovby Nymark på matr. 28a Skovby Nymark, Skovby tilhørende Huggetvej 133, 5400 Bogense ikke kræver en VVM-redegørelse.

Læs her:

Klagefrist er den 10. februar 2021