Landzonetilladelse til etablering af sø på matr. tilhørende Margårdsvej 10, 5471 Søndersø

15.02.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1.800 m2 sø mellem matr. 1a og 1c Margård Hgd., Vigerslev

Adresse: Margårdsvej 10, 5471 Søndersø.

Projekt: Etablering af 1800 m² sø

Klagefrist: 16. marts 2021