Midlertidig indvindingstilladelse til Nordfyns Vandværk.

03.06.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at færdigetablere og afprøve boringerne DGU nr. 128.224 og 128.225, samt foreløbig tilladelse til at indvinde 22.000 m3 vand fra boringerne.

Adresse: Nordfyns Vandværk, Pugholm Norup Ny kildeplads

Indhold: Tilladelse til at afprøve og prøvepumpe to boringer ved Norup og udlede iltet grundvand til recipient

Klagefrist 1. juli 2020