Bogense Forsyningsselskab midlertidig udledning til Bybækken

25.02.2020

Nordfyns kommune meddeler tilladelse til renpumpning og afledning af vand til Bybækken. Tilladelsen gives frem til 1. april 2020.

Adresse: Bogense Forsyningsselskab, boringerne DGU nr. 127.66 og 127.310.

Projekt: Tilladelse til at renpumpe to indvindingsboringer og lede iltet grundvand til recipienten Bybækken. Tilladelsen gives frem til 1. april 2020 og er reguleret i forhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Klagefrist: 24. marts 2020.