Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om Husdyrbrug

25.02.2020

Forannoncering af miljøgodkendelse efter § 16 a af svineproduktion – Odensevej 156, 5400 Bogense.

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om godkendelse efter ny lov af svineproduktionen på Odensevej 156, 5400 Bogense, efter Bekendtgørelsen af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 520 af 1. maj 2019.

Dyreholdet i eksisterende stalde ønskes godkendt med et samlet uændret produktionsareal på 5.148 m2 grisestald. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer og ansøgningen omfatter alene konvertering til ny husdyrlov.

Det ansøgte kræver, at kommunen udarbejder en miljøgodkendelse. I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til miljøgodkendelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest onsdag den 25. marts 2020.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.