Afgørelse: Ikke Godkendelsespligt for ny bygning til farligt affald på Otterup Genbrugsplads

03.02.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny bygning til modtagelse af farligt affald på Otterup Genbrugsplads, Ørkebyvej 15, 5450 Otterup

Nordfyns kommune har  vurderet følgende projekt:

Opførelsen af en ny bygning til modtagelse og opbevaring af farligt affald på Otterup Genbrugsplads, Ørkebyvej 15, 5450 Otterup.

Kommunen vurderer at projektet ikke er godkendelsespligtig i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven (bekendtgørelse nr1218 af25. november 2019), da der ikke vil ske ændringer, der indebærer øget forurening.

Det er muligt at klage over afgørelsen. Klagevejledning ses i afgørelsen. Klagefrist er 2. marts 2020

Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside og på miljøstyrelsens digitale platform ”Digital Miljø Administration)