Dispensation til parkeringsanlæg ved Langesøhallen

02.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til parkeringsanlæg på matrikel nr. 2ad Langesø Hgd., Vigerslev.

Adresse: Langesøhallen, Idrætsvej, Morud.

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i medfør af lovens § 65 stk. 2 til parkeringsanlæg på beskyttet eng på matrikel nr. 2ad Langesø Hgd., Vigerslev.

Der meddeles samtidigt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 Sø- og åbeskyttelseslinjen i medfør af lovens § 65 stk. 1 til parkeringsanlæg på matriklerne 11b, 2ad og 7000b Langesø Hgd., Vigerslev.

Projekt: Udvidelse af P-plads ved Langesøhallen.

Klagefrist: d. 30. april 2020.