Høring af Planstrategi 2019

04.11.2019

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 31. oktober 2019 besluttet, at sende Planstrategi 2019 i offentlig høring.

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen af Nordfyns Kommune. Det lovmæssige grundlag er Planloven, som pålægger Kommunalbestyrelsen at offentliggøre en planstrategi inden udgang af første halvdel af den kommende valgperiode. Strategien indeholder desuden en beslutning om, at den kommende kommuneplan skal revideres delvist.

Planstrategien kan ses her: Planstrategi 2019 

https://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/17#/  kan du læse mere om kommuneplanlægning, og finde den gældende kommuneplan.

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2019 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – PolWeb dagsordenssystem.

Offentlig høring

Planstrategien er i offentlig høring i 9 uger fra den 4. november 2019 til den 6. januar 2020. 

Alle har i den periode mulighed for at fremsætte kommentarer og bemærkninger til den fremlagte strategi. 

Disse skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller på e-mail: plan@nordfynskommune.dk, senest d. 6. januar 2020, mærket ”Planstrategi 2019”.  Afsenders navn, adresse og evt. e-mail skal anføres.

Efter høringsperioden tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om de fremkomne bemærkninger fører til ændringer af den offentliggjorte planstrategi.

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Ønsker du at vide mere, kan du ringe til Planafdelingen, på tlf.: 3058 6203.