Afgørelse om svineproduktion på Holmevej 102, 5471 Søndersø

28.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

Adresse: Holmevej 102, 5471 Søndersø.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrbrugloven til at udvide produktionsarealet med 115 m2 til drægtige søer, så der samlet er lov til at anvende 3.405 m2 produktionsareal. Det øvrige produktionsareal anvendes som hidtil.

Klagefristen udløber den 25. april 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .