August

Reduktion af skovbyggelinjen, lokalplan nr. 2019- 1, Morud

16.08.2019

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for ovennævnte lokalplan

Forannoncering af svineproduktion Smidstrupvej 19, 5400 Bogense

14.08.2019

Ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug

Landzonetilladelse - Gammel Skolevej 16, Morud

12.08.2019

Nordfyns Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til overdækket areal

Forannoncering om svineproduktion, Kellebyvej 38

05.08.2019

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

1 2