Reduktion af skovbyggelinjen, lokalplan nr. 2019- 1, Morud

16.08.2019

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for ovennævnte lokalplan

Miljøstyrelsen har den 7. august 2019 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 2019-1, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Lokalplanområdet ligger under 300 m fra privat skov, og lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen på 34 til 92 meter ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00