Forannoncering om svineproduktion, Kellebyvej 38

05.08.2019

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Forannoncering af miljøgodkendelse af svineproduktion – Kellebyvej 38, 5471 Søndersø.

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Kellebyvej 38, 5471 Søndersø, efter § 16a i Bekendtgørelsen af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 520 af 1. maj 2019.

Der er søgt om miljøgodkendelse af den eksisterende produktion efter gældende lov. Der sker ingen ændringer i bygningsmasse eller i driften af ejendommen.

I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til godkendelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest mandag den 26. august 2019.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse efter § 16 a på ejendommen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.