Afgørelse efter § 16 b af svineproduktion på Kellebyvej 30, 5471 Søndersø

27.08.2019


Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Kellebyvej 30, 5471 Søndersø.

Adresse: Kellebyvej 30, 5471 Søndersø.

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrbrugloven til fortsat at anvende de eksisterende 1.124 m2 produktionsareal til slagtesvin i de eksisterende stalde.

Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opdaterer de tidligere vilkår til lovens nuværende krav. Der er ikke ændringer i produktionsarealet for hverken stald eller gødningsopbevaringsanlæg i forhold til den nuværende drift.

Klagefristen udløber den 24. september 2019.