Landzonetilladelse til etablering af sø på mtr.nr. 2c, Bredbjerg By, Vigerslev

01.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af sø på matrikelnummer 2c, Bredbjerg By, Vigerslev

Adresse: Matrikelnummer 2c, Bredbjerg By, Vigerslev

Projekt: Tilladelse til etablering af sø.

Klagefrist sættes til 30 april.