April

Tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 3au, Lumby Strand, Østrup, 5270 Odense N

01.05.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 3au, Lumby Strand, Østrup, 5270 Odense N

Vandløbsgodkendelse til åbning af rørlagt strækning ved Norup Høje i Otterup

01.05.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til regulering af rørlagt grøft på matriklerne 4g, Emmelev By, Hjadstrup og 3r, Norup By, Norup.

Udledningstilladelse ved Horsebækvej i Otterup

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af tag- og overfladevand fra separatkloakeret område Stenløkkeparken delområde H til Brorenden

Afgørelse om at der ikke skal laves miljøkonsekvensrapport ved Horsebækvej i Otterup

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport før ny byggemodning ved Horsebækvej i Otterup.

Kontrolprogram for Uggerslev Vandværk

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse af kontrolprogram til Uggerslev Vandværk

Afgørelse om svineproduktionen på Sivager 20, 5400 Bogense

26.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: §16b miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Sivager 20, 5400 Bogense

Landzonetilladelse - Vellingevej 48, Otterup

16.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af skur

Landzonetilladelse - Hjadstrupvej 34, Otterup

15.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en ridebane

Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion - Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

11.04.2019

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Landzonetilladelse - Gersøvej 35, Otterup

11.04.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af sommerhuse på lejet grund

1 2