2018

Landzonetilladelse - Norupvej 106, Otterup

18.09.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af mobilmast

Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion – Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup

17.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Høring af lokalplanforslag nr. 2018-5, Klintebjerg og Kommuneplantillæg nr. 1 samt Miljøvurdering

14.09.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 30. august 2018 vedtaget, at ovennævnte
planforslag skal fremlægges i offentlig høring

Kontrolprogram for Skovsgårde og Omegns Vandværk

12.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om kontrol af rå- og drikkevand Skovsgårde og Omegn Vandværk

Offentliggørelse af Kommuneplan 2017-2029 for Nordfyns Kommune

12.09.2018

Nordfyns Kommune har d. 20. juni 2018 vedtaget Kommuneplan 2017-2029 for Nordfyns Kommune

Nedesivningstilladelse multibane

07.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra multibane Ejlskovvej 16, Hårslev, 5471 Søndersø

Landzonetilladelse - Guldbjergvej 43, Bogense

07.09.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af kræmmermarked

Kontrolprogram for Gamby-Hindevad Vandværk

06.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Gamby-Hindevad Vandværk

Kontrolprogram for Jullerup Vandværk

06.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Jullerup Vandværk

Kontrolprogram for Væde-Stillebæk Vandværk

05.09.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Væde-Stillebæk Vandværk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20