2018

Høring af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr. 2018-1 Sommerhusområdet Ferievej m.fl.

23.03.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 22. marts 2018 vedtaget,
at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Høring af kommuneplantillæg nr. 24 Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen

23.03.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse
har den 22. marts 2018 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Høring af Lokalplanforslag nr. 2018-2 Etplanshuse i Fionaparken

23.03.2018

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til lokalplan for etplanshuse i Fionaparken i Bogense.

Landzonetilladelse - Stenager 12, Skamby

21.03.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Udledningstilladelse til prøvepumpning ved Skaastrup Frihed

20.03.2018

Nordfyns Kommune giver tilladelse til prøvepumpning af ny grundvandsboring i Skåstrup Frihed ved Bogense

Tilladelse til etablering af 3 søer: Nymarksgyden 48, 5474 Veflinge

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere tre søer hver på mellem 800-1000 m2 på matr. nr. 1a Købeskov, Veflinge

Tilladelse til oprensning af skovsø Nymarksgyden 48, 5474 Veflinge

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 efter § 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse til oprensning af en skovsø på matr. nr. 1a Købeskov, Veflinge

Vandindvindingstilladelse Morud Vandværk

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Vandindvindingstilladelse til Morud Vandværk på 65.000 m3 vand pr år samt VVM screeningen for projektet

Forannoncering Hofmansgavevej 27 Otterup

15.03.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup

Forannoncering Udvidelse af minkfarm

15.03.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af minkfarm på Gulløkken 36, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 256 af 21. marts 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20