Forannoncering af udvidelse af kvægproduktion – Stensbyvej 41, 5485 Skamby.

26.09.2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Stensbyvej 41, 5485 Skamby, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 1020 af 6. juli 2018.

Der er søgt om at udvide produktionstilladelsen meddelt i 2016.

Der søges om udvidelse af produktionsarealet fra 3.3.181 m2 til 3.285 m2.

Endvidere er der søgt om at ophøre med slagtesvineproduktion, og ændre slagtesvinestalden til stald til kvæg.

Det ansøgte kræver, at kommunen giver en miljøgodkendelse til projektet.

Nordfyns Kommune skal vurdere det ansøgte i forhold til virkninger på miljøet, jf. 16a, i husdyrgodkendelsesloven.

I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest 18. oktober 2018.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse af udvidelsen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.