Tilladelse til indvinding af drænvand fra Kørupvej 10, Kørup, 5450 Otterup

16.10.2018

Nordfyns Kommune meddeler fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand på matr. nr. 1a Kørup Hdg., Krogsbølle, Nordfyns Kommune.

Adresse: matr. nr. 1a Kørup Hdg., Krogsbølle, Nordfyns Kommune.

Projekt: Fornyelse af indvindingstilladelse til indvinding af overfladevand fra drænbrønd.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Klagefrist: 13. november 2018