Nedrivning af Romsøhuset

11.10.2018

Tilladelse til nedrivning af ”Romsøhuset”, Hofmansgavevej 17, 5450 Otterup

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. oktober 2018 besluttet, at der skal gives tilladelse til, at nedrive ”Romsøhuset”, Hofmansgavevej 17, 5450 Otterup. Se beslutningen på kommunens hjemmeside under fanebladet ”Politik” – ”Dagsordener og referater” – ”Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021” – ”Møde den 3. okt. 2018”.

Link til beslutning: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=130404&ItemId=130428

Da Hofmansgavevej 17, 5450 Otterup er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, har ejers ansøgning om nedrivning af Romsøhuset været fremlagt i offentlig høring fra den 18. juli til den 15. august 2018. Ligeledes har spørgsmålet om, hvorvidt Nordfyns Kommune skal give tilladelse til at nedrive Romsøhuset er politisk behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. okt. 2018.

Jf. udvalgets beslutning, er en nedrivningstilladelse af Hofmansgavevej 17, 5450 Otterup offentliggjort, se: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/H%C3%B8ringer-og-afg%C3%B8relser/2018/Oktober/Nedrivningstilladelse-Hofmansgavevej-17-Otterup

I samme forbindelse meddeler Kommunalbestyrelsen ejer om, at der ikke efter planlovens § 14 nedlægges forbud mod nedrivningen.