Forannoncering af svineproduktion, Bogmosevej 32, 5400 Bogense

19.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Forannoncering af udvidelse og ændring af svineproduktion – Bogmose 32, 5400 Bogense.

Adresse: Bogmose 32, 5400 Bogense

Projekt: Ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

Forannoncering af udvidelse og ændring af svineproduktion – Bogmose 32, 5400 Bogense.

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om at udvide svineproduktionen i eksisterende staldanlæg på Bogmose 32, 5400 Bogense, efter Bekendtgørelsen af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1020 af 6. juli 2018.

Der er søgt om at udvide produktionsarealet indenfor eksisterende staldbygninger fra 1.683 m2 til 2.162 m2, samt ændre produktionen fra slagtesvin til, at der også må produceres smågrise. Der bygges ikke nye stalde.

Det ansøgte kræver, at kommunen giver en miljøgodkendelse til projektet. I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter. Ideer, bemærkninger og spørgsmål til udvidelsen, samt ønsker om at se ansøgningen eller om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når den foreligger, skal være modtaget af kommunen senest onsdag den 10. december 2018.

Forslag m.v. skal sendes til kommunen via www.borger.dk, teknisk@nordfynskommune.dk eller brev til Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv og Kultur, Østergade 23, 5400 Bogense.

En eventuel miljøgodkendelse af udvidelsen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen vil til den tid kunne påklages.