Dispensation til oprensning af gadekær på matr. 15 Torup By

28.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af gadekær på matr.nr. 15, Torup By, Skamby

Adresse: Matr.nr. 15, Torup By, Skamby

Projekt: Oprensning af gadekær på matr.nr. 15, Torup By, Skamby

Klagefrist: 26. december 2018

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .