Afgørelse om svineproduktion Jeppesgyden 4

02.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse efter § 16 b i Husdyrbrugloven til svineproduktion på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup

Adresse: Jeppesgyden 4, 5450 Otterup.

Resumé: Der er givet tilladelse til at bruge det eksisterende staldareal/produktionsareal på 2.218 m2 til løsgående drægtige søer, samt lov til at etablere en kornsilo og en 1.400 m2 foderlade i tilknytning til det eksisterende byggeri.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Klagefristen udløber den 30. november 2018