Afgørelse om svineproduktion Ejlskovvej 32

12.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse efter § 16 b i Husdyrbrugloven til slagtesvineproduktion på Ejlskovvej 32, 5471 Søndersø

Adresse: Ejlskovvej 32, 5471 Søndersø

Resumé: Der er givet en § 16b-tilladelse til at anvende det eksisterende produktionsareal på 1.130 m2 med delvis spalte gulv (25-49% fast gulv) til slagtesvin.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Klagefristen udløber den 10. december 2018