Tilladelse til oprensning af skovsø Nymarksgyden 48, 5474 Veflinge

16.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 efter § 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse til oprensning af en skovsø på matr. nr. 1a Købeskov, Veflinge

Adresse: Nymarksgyden 48, 5474 Veflinge

Projekt:

Klagefrist: 16. april 2018.