Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Frederiksberg Have Veflinge

21.02.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Frederiksberg have 1. etape

Der gives tilladelse til nedsivning af vejvand gennem filtermuld fra ny boligvej ved Frederiksberg Have i Veflinge.

Da vandet der nedsives er fra offentlig vej, kan afgørelsen påklages.

Afgørelsen med vilkår kan læses her.

Klagefrist: 21. marts 2018