Spildevandstilladelse Banevej 19 Veflinge

15.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads beliggende Banevej 19, 5474 Veflinge til forsyningens spildevandsanlæg.

Adresse: Banevej 19, 5474 Veflinge.

Projekt: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads beliggende Banevej 19, 5474 Veflinge til forsyningens spildevandsanlæg. Lovgrundlaget for tilladelsen er givet i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagefrist: 12. september 2018