Miljøgodkendelse på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

04.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: Miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion, Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Adresse: Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Projekt: Udvidelse af svineproduktionen til 800 årssøer, 30.000 smågrise (7,0-32 kg) og 400 slagtesvin (32-110 kg), svarende til 337,07 DE

Klagefristen udløber den 2. maj 2018