Brevstemme

Du kan vælge at afgive din stemme pr. brev fra tirsdag den 10. oktober 2017.

Brevstemmeafgivning foregår på Bibliotek og Borgerservice i Bogense, Otterup eller Søndersø.

Du kan brevstemme fra tirsdag den 10. oktober til og med fredag den 17. november i Bibliotek og Borgerservices betjente åbningstid, som du finder på Bibliotek og Borgerservices hjemmeside. Udover Bibliotek og Borgerservices normale åbningstider har du mulighed for at brevstemme:

  • Lørdag d. 4. november, kl. 10-13 i Bogense, Otterup og Søndersø
  • Lørdag den 11. november, kl. 10-12 i Bogense, Otterup og Søndersø
  • Fredag d. 17. november, kl. 9-17 i Otterup - samt i Bogense og Søndersø kl. 14-17.
Vær opmærksom på at legitimation (sundhedskort, kørekort eller lignende) skal medbringes.

 

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til det almindelige afstemningssted på valgdagen, kan du afgive stemme i hjemmet eller på det plejehjem el.lign., hvor du opholder dig. Det er dog en betingelse, at du ansøger om det. 

Ansøgningsblanket kan rekvireres hos Borgerservice på tlf. 64 82 82 82. Ansøgningen skal være Borgerservice i hænde mellem tirsdag den 24. oktober og torsdag den 9. november kl. 18.00. 

Hvis du modtager hjemmehjælp, kan du få udleveret ansøgningsblanketten af hjemmehjælperen. To tilforordnede vælgere vil efter fristens udløb snarest aflægge besøg i hjemmet for stemmeafgivningen.

Tilgængelighed og hjælpemidler

På Bibliotek og Borgerservice i Otterup er der et hævesænkebord til rådighed for kørestolbrugere. På alle 3 brevstemmesteder er der desuden en lup og en sort filtpen til rådighed for borgere med nedsat syn.

Siden blev sidst opdateret 10.10.2017 af indholdsansvarlig LRH

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked