Offentliggørelser

Spildevandstilladelse til udledning af skyllevand fra Søndersø Vandværk

22.05.2017

Afgørelse om spildevandstilladelse til udledning af skyllevand fra Søndersø Vandværk

Tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand

22.05.2017

Tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand i en undersøgelsesperiode på 2-3 uger fra vandforsyningsboring DGU nr. 136.1065 i Veflinge.

Landzonetilladelse - Middelfartvej 140, Bogense

22.05.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Lokalplan 2017-4 - Mindre erhvervsområde i Otterup samt kommuneplantillæg nr. 20

19.05.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har torsdag den 19. maj 2017 besluttet, at ovennævnte planforslag ved-tages endeligt. Planerne er udarbejdet for at mulig-gøre liberalt erhverv indenfor området. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan 2017-6 Erhvervsområde ved Odensevej, Bogense

19.05.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 18. maj 2017 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Anmeldelse af skift i dyretype på Bladstrupvej 63, 5400 Bogense

19.05.2017

Afgørelse: § 29 anmeldelse af skift i dyretype på Bladstrupvej 63, 5400 Bogense

Foreløbig tilladelse efter vandforsyningsloven

18.05.2017

Foreløbig tilladelse til vandindvindingstilladelse på matr. nr. 6a V. Egense By, Grindløse, Nordfyns Kommune

Anmeldelse om fulde stalde, Emmelevvej 12, 5450 Otterup

11.05.2017

Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse, Krogsbølle Skytteforening

10.05.2017

Nordfyns Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Krogsbølle Skytteforenings Skydebane på Kørupvej 38

Spildevandstilladelse til vaskeplads – Jyllandsvej 2, 5400 Bogense

10.05.2017

Nordfyns kommune har meddelt spildevandstilladelse til vaskeplads – Jyllandsvej 2, 5400 Bogense

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00