Offentliggørelser

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 2015-12 - Otterup Bymidte

02.02.2016

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 28. januar 2016 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse på Norupvej 106, Otterup

02.02.2016

Tilladelse efter Vandforsyningsloven og VVM-Screening.

Høring om istandsættelse af Vestre- og Østre Strandvej, Hasmark Strand

28.01.2016

Revurdering om istandsættelse af Vestre- og Østre Strandvej.

Spillevandstilladelse - Ørkebyvej 18, Otterup

26.01.2016

Nordfyns Kommune har meddelt følgende tilladelse:

Spildevandstilladelse til Tinby A/S

22.01.2016

Spildevandstilladelse til udledning af vaskevand fra produktionen.

Landzonetilladelse - Hessum Bygade 10, Otterup

21.01.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Orelundvej 3, Bogense

21.01.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Travnskov 8, Morud

21.01.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

14.01.2016

Forannoncering af ændring af svineproduktion.

Tilladelse efter vandforsyningsloven og VVM-screening

12.01.2016

Fornyelse af vandindvindingstilladelse på Gyldensteen Hgd., Bogense

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00