Offentliggørelser

Forslag til lokalplan nr. 2016-7, Boligområde Banepladsen 11, Otterup

28.10.2016

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 27. oktober 2016 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Landzonetilladelse - Krogsbøllevej 101, Otterup

28.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Stavelsager 18, Bogense

26.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Offentlig høring af Natura 2000-handleplaner

24.10.2016

Nordfyns Kommune sender handleplaner for Natura 2000-områder i 8 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse - Lunde Bygade 86, Otterup

21.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Afgørelse - Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Ejlskovvej 54 - Søndersø

20.10.2016

Nordfyns Kommune har givet miljøgodkendelse til eksisterende kvægproduktion efter §11 i Husdyrgodkendelsesloven.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

17.10.2016

Nordfyns Kommune har udarbejdet forslag til husholdningsregulativ

Tillæg til Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til NGF Nature Energy Nordfyn A/S

14.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til NGF Nature Energy Nordfyn A/S

Landzonetilladelse - Hedebovej 45, Veflinge

14.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

VVM-screening af skovrejsningsprojekt - Bogensevej 4, 5450 Otterup

13.10.2016

Nordfyns Kommune har foretaget vurdering af et skovrejsningsprojekt på ejendommen Bogensevej 4, 5450 Otterup i medfør af § 3 i VVM-bekendtgørelsen. Anlægget kræver ikke udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00