Offentliggørelser

Vedr. miljøvurdering af Sct. Anna Park (boliger ved Bogense Sygehus) - ny offentliggørelse

01.04.2016

Nordfyns Kommune er, efter klagefristens udløb på miljøscreeningen i henhold til Miljøvurderingsloven i ovennævnte sag, blevet opmærksom på dels at klagefristen ikke var tilstrækkelig tydeligt præciseret og dels at sagen indeholdt et forkert bilag. For at sikre, at der ikke opstår tvivl om hhv. klagefristen og sagens bilag offentliggøres sagen hermed på ny. Der gøres opmærksom på at offentliggørelsen alene gælder afgørelsen efter Miljøvurderingsloven.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan nr. 2016-1- Biofilter ved Emmelev A/S

01.04.2016

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 31. marts 2016 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Ansøgning om miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

29.03.2016

Forannoncering af udvidelse af svineproduktion - Ullerupvej 57, Skamby

Landzonetilladelse - Langesøvej 139, Morud

18.03.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Hjadstrupvej 61, Otterup

14.03.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Høring om vandløbsrestaurering i Tværskov Mølle Å

11.03.2016

Høring om vandløbsrestaurering ved Tværskov Mølle i Tværskov Mølle Å.

Fornyelse af tilladelse efter vandforsyningsloven samt VVM-screening

10.03.2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af vand til Skamby Vandværk

Landzonetilladelse - Harritslevvej 53, Bogense

04.03.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Klingeskov 86, Otterup

03.03.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Miljøgodkendelse af svineproduktion på Odensevej 156, Bogense

03.03.2016

Nordfyns Kommune har meddelt §12 miljøgodkendelse af dyreholdet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00