Offentliggørelser

Udledning af tag- og overfladevand til Stavis Å

19.08.2016

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Langesøhallen til Stavis Å.

Forlængelse af midlertidig udledningstilladelse - Fionagrunden

12.08.2016

Nordfyns Kommune har meddelt forlængelse af eksisterende udledningstilladelse.

Afgørelse - Anmeldelse af udvidelse af ensilageplads på Slettens Landevej 70, Bogense

12.08.2016

Nordfyns Kommune har godkendt anmeldelse efter §28 til udvidelse af eksisterende ensilageplads.

Afgørelse - Miljøgodkendelse af svineproduktion på Ullerupvej 57, Skamby

12.08.2016

Nordfyns Kommune har meddelt §12 miljøgodkendelse af dyreholdet.

Afgørelse - Tillæg til miljøgodkendelse på Sandvadgyden 46, Skamby

12.08.2016

Tillæg til ændring af vilkår i eksisterende godkendelse.

Revurdering af miljøgodkendelse efter Lov om husdyrbrug

11.08.2016

Forannoncering af revurdering af svingeproduktion - Langehede 69-71, Søndersø.

VVM-screening - Forlængelse af diger ved Ølundgaard og Lammesø

11.08.2016

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse i medfør af §3 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00