Offentliggørelser

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025, Østervænget

27.04.2016

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 31. marts 2016 vedtaget ovennævnte kommuneplantillæg endeligt

Landzonetilladelse - Bredgade 133, Skamby

27.04.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Almindevej 39, Bogense

26.04.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Anmeldelse efter § 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning på Mosegyden 16, Otterup

25.04.2016

Godkendelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stald

Ansøgning om miljøgodkendelse - Ullerupvej 76, Skamby

15.04.2016

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af foderstofproduktion ved Danish Agro a.m.b.a., Ullerupvej 76, Skamby.

Afgørelse - Anmeldelse af tilbygning til stald -Ringevej 12, Otterup

15.04.2016

Anmeldelse i henhold til anmeldeordningens §30 om forbedret dyrevelfærd.

Tilbygning til stald til opfyldelse af kravet om en ædeplads pr. nykælvet ko. Dyreholdet ændres ikke i forbindelse med anmeldelsen.

Afgørelse - Miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrproduktionen på Stensbyvej 41, Skamby

14.04.2016

Der er meddelt godkendelse til at udvide produktionen til 250 malkekøer, 31 småkalve (0-6 mdr.) og 100 kvier (14-25 mdr.), samt 2.900 slagtesvin (31-107 kg), i alt 469,07 DE i henhold til Husdyrgodkendelsesloven(1).

Miljøgodkendelse af svineproduktion på Pugholmvej 6, Otterup

08.04.2016

Nordfyns Kommune har meddelt §12 miljøgodkendelse af dyrehold.

Afgørelse - Miljøgodkendelse af arealer

07.04.2016

Nordfyns Kommune har meddelt miljøgodkendelse af arealerne tilhørende Mejerivej 17, Otterup.

Generalforsamling 2016

04.04.2016

Bogense Vestre Digelag, Landvindingslaget Bogense Vestre Enge og Landvindingslaget Bogense Østre Enge.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00