Offentliggørelser

Forslag til lokalplan 2017-4, Mindre erhvervsområde i Otterup samt kommuneplantillæg nr. 20

24.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. 

Landzonetilladelse samt afgørelse om ikke VVM- pligt, Gyldensteensvej 130, Bogense

23.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af gyllebeholder samt afgjort, at projektet ikke kræver VVM-pligt

Landzonetilladelse - Jersorevej 40, Bogense

21.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Strandløkkevej 4, Bogense

21.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Grønnegade 23, Otterup

20.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Havrekær 38, Veflinge

14.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Gyldensteensvej, Bogense

14.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Forannoncering af revurdering, Bogmose 32, 5400 Bogense

13.02.2017

Kommunen meddeler hermed: Forannoncering af revurdering, Bogmose 32, 5400 Bogense

Fremlæggelse af sag om regulering af vandløb

10.02.2017

Nordfyns kommune påtænker at give tilladelse til regulering af vandløb på matrikel 13a, Stensby By, Skamby

Screeningsafgørelse – miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner

09.02.2017

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00