Offentliggørelser

VVM-screening af anlæg til opbevaring af spildevandsslam.

28.10.2016

Nordfyns Kommune har foretaget vurdering af om eksisterende gyllebeholder på Lindøvej 40, 5450 Otterup kan anvendes til opbevaring af spildevandsslam. Anlægget kræver ikke udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Afgørelse - Miljøgodkendelse til opbevaring af affald, Lindøvej 40, 5450 Otterup

28.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt miljøgodkendelse til anvendelse af gyllebeholder til opbevaring af spildevandsslam.

Forslag til lokalplan nr. 2016-7, Boligområde Banepladsen 11, Otterup

28.10.2016

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 27. oktober 2016 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Landzonetilladelse - Krogsbøllevej 101, Otterup

28.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Stavelsager 18, Bogense

26.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Offentlig høring af Natura 2000-handleplaner

24.10.2016

Nordfyns Kommune sender handleplaner for Natura 2000-områder i 8 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse - Lunde Bygade 86, Otterup

21.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Afgørelse - Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Ejlskovvej 54 - Søndersø

20.10.2016

Nordfyns Kommune har givet miljøgodkendelse til eksisterende kvægproduktion efter §11 i Husdyrgodkendelsesloven.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

17.10.2016

Nordfyns Kommune har udarbejdet forslag til husholdningsregulativ

Tillæg til Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til NGF Nature Energy Nordfyn A/S

14.10.2016

Nordfyns Kommune har meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til NGF Nature Energy Nordfyn A/S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00